Yin i Yang – fundament medycyny chińskiej

Yin i Yang – jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli kultury Wschodu na Zachodzie i integralnym elementem chińskiej kultury. Są to dwie przeciwstawne, współzależne i nierozerwalne siły, które powinny harmonijnie współdziałać.

W modelu Yin-Yang, Yin (czarny obszar) zawiera potencjał Yang (białą kropkę), co oznacza, że Yin zawiera w sobie Yang i jest w stanie się w nie transformować. Podobnie Yang (biały obszar) zawiera w sobie potencjał Yin (czarna kropka). Dzięki temu występuje harmonia pomiędzy nimi, są połączone w całość.

Yin do noc, Yang to dzień, Yin jest stabilne, substancjalne, ciemne, zimne, a Yang jest ruchliwe, energetyczne, jasne, gorące.

Yin i Yang w przyrodzie

W przyrodzie współdziałanie Yin i Yang można zaobserwować w przebiegu pór roku. Zima (pora roku najbardziej Yin) ustępuje miejsca wiośnie, a ta z kolei przechodzi w lato (maksimum Yang), po czym następuje ochłodzenie jesienią i znów nadchodzi zima. Podobnie polaryzację tych dwóch energii widzimy w cyklu dobowym, gdzie środek nocy jest najbardziej Yin, ale posiada w sobie aspekt Yang i dzięki temu może pojawić się świt, poranek, następnie środek dnia, który jest maksimum Yang. Dzień i noc nie mogą istnieć bez siebie, są nierozłączne, bez jednego nie byłoby drugiego.

Dzisiaj można dodatkowo wytłumaczyć współdziałanie tych sił za pomocą fizyki kwantowej i rezonowania częstotliwości. W medycynie chińskiej natomiast przekłada się to wprost na kondycję ciała, choroby i jest podstawą do diagnozy.

Yin i Yang w naszym ciele

Zazwyczaj łatwiej jest nam zrozumieć zjawiska we wszechświecie niż dostrzec to, co dzieje się w naszym ciele. W pędzie dnia codziennego nie słuchamy swojego ciała, nie traktujemy siebie jak przyjaciela, z którym spędzimy resztę życia. W takiej sytuacji pojawiają się dolegliwości, które niosą dla nas informacje, np. prośbę o zwolnienie tempa, o bardziej odpowiednie odżywienie ciała itd.

Jak ma się do tego Yin i Yang?

Każda dolegliwość, każda choroba jest zaburzeniem harmonii Yin i Yang i można zdefiniować ją zgodnie z tą teorią. Yin i Yang jest podstawą różnicowania i diagnozy w medycynie chińskiej. Górna część ciała jest Yang, a dolna Yin, tył ciała jest Yang a przód jest Yin, wnętrze jest Yin, a powierzchnia jest Yang. Dodatkowo wszystkie narządy wewnętrzne również mają swoje charakterystyki, bardziej Yin lub Yang. Do diagnozy wykorzystuje się wszystkie te informacje. Na przykład obserwujemy, czy dana osoba jest bardziej wychłodzona, zmęczona, przytłumiona (wówczas przeważa u niej Yin), czy też jest jej ciągle ciepło i tryska energią (więcej aspektu Yang). Często jednak bywa tak, że wzorce są mieszane i mamy zimno na dole (zimne stopy i obrzęki), a ciepło na górze (odczucie ciepła w klatce piersiowej i głowie, palpitacje), np. w przebiegu menopauzy. Wówczas w strategii terapii bierze się cały ten obraz pod uwagę i harmonizuje górę i dół.

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” warto na co dzień dbać o swoją równowagę Yin i Yang. Należy zapewnić sobie odpowiednią dawkę zrównoważonego ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu, dbać o jakość i ilość jedzenia, praktykować świadomość oddechu, medytować i wyciszać się wieczorami po całym napiętym dniu, po to aby zapewnić sobie spokojny regeneracyjny sen.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *